• เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแบตเตอรี่ Li-ion

เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแบตเตอรี่ Li-ion